Από την νηπιακή ηλικία στην εφηβεία: Μια άγνωστη διαδρομή για πολλούς γονείς

Συζήτηση με τους π. Βασίλειο Βολουδάκη, κ. Δημήτρη Περδετζόγλου και κ. Λία Μωραϊτάκη

Θέμα:
«Από την νηπιακή ηλικία στην εφηβεία:
Μια άγνωστη διαδρομή για πολλούς γονείς»