Γιατί παντρευόμαστε;

Ομιλία του Μητροπολίτη Σιατίστης κ. Παύλου

Θέμα:
«Γιατί παντρευόμαστε;»