Η αγάπη μεταξύ των συζύγων

Συνέντευξη Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού

Θέμα:
«Η αγάπη μεταξύ των συζύγων»