Περί ερωτικής και σεξουαλικής ζωής

Ομιλία π. Νικολάου Μανώλη

Θέμα: «Περί ερωτικής και σεξουαλικής ζωής»